TRADICE

Šindelové střechy jsou neodmyslitelně spjaty s lidovou architekturou horských a podhorských oblastí, zejména Beskyd a Šumavy.
Až do 19. století byla právě šindeli krytá většina domů, kostelů, hradů i zámků. Odolné dřevěné střechy postupem doby pronikly i do nižších oblastí, kde nahradily méně trvanlivé slaměné došky, než je vytlačily jinak pozitivní patenty Marie-Terezie a Josefa II. Ve snaze zabránit velkým městským požárům se dle nich měly pokrývat střechy výhradně břidlicí, pálenými taškami a později eternitem. Ještě dnes najdeme u mnohých domů ve městech pod novou krytinou původní šindele. Přechod k novým krytinám – páleným taškám, eternitu a břidlici, byl vynucen protipožárními patenty Marie-Terezie a Josefa II. Ještě dnes najdeme u mnohých domů ve městech pod novou krytinou původní šindele.PROČ DŘEVĚNÝ ŠINDEL

  • Dnešní šindelové střechy představují návrat k tradičním hodnotám spojený s využitím moderních technologií k ochraně dřeva.
  • Technologie pokládky šindele umožňuje zhotovení rovných i zvlněných ploch včetně nároží, úžlabí, vikýřů a jiných, mnohdy velmi náročných střešních prvků, které jsou s použitím jiných materiálů neproveditelné.
  • Pro ekologicky smýšlející stavebníky je šindel tou správnou volbou. Při výrobě šindelů výrazně převažuje ruční práce. Dřevo je obnovitelným zdrojem - za dobu životnosti střechy vyrostou nové stromy.
  • Dřevěná přírodní krytina je lehká, a proto vhodná na stavby, u kterých je třeba vzít v potaz právě váhu střechy.
  • Šindelová střecha je krásná.TYPY ŠINDELŮ

Šindel můžeme rozdělit podle způsobu výroby na štípaný a řezaný a podle tvaru na valašský a alpský.

Alpský šindel se vyrábí zejména z modřínového dřeva štípáním. Nemá péro a drážku, klade se ve dvou nebo ve třech vrstvách. V alpských zemích se používá na střechy i fasády.

Valašský šindel se od alpského liší tím, že má na jedné straně vykrojenou drážku a na druhé je zkosen do úzkého břitu, který zapadá do drážky vedlejšího šindele. Vyrábí se zpravidla ze smrkového, méně často z modřínového nebo jiného dřeva. Výroba zahrnuje vysoký podíl ruční práce. Valašský šindel je možné použít jak na střechy, tak na stěny. Fasády chráněné šindelem mají vysokou odolnost před silným větrem a bočním deštěm. Z toho důvodu jsou často montovány na horské chaty. Při renovaci starých chalup chrání původní konstrukci a zároveň umožňují stavbě dýchat.

Štípaný šindel Tradičním ručním štípáním šindelů nedochází k přerušení dřevních vláken. Dřevo štípané po vláknech má hladký uzavřený povrch. To je základní předpoklad pro to, aby šindel nesál vodu a Vaše střecha vydržela co nejdéle.

Řezaný šindel Při výrobě řezaných šindelů je štípání špalků nahrazeno řezáním. Výroba řezaných šindelů je rychlejší a levnější. Řezáním ale dochází k přerušení dřevních vláken, takže takto vyrobený šindel má mnohem menší životnost než tradiční štípaný.

Jak poznáte řezaný a hoblovaný šindel? Plocha řezaného šindele je hrubá od přetržených vláken. Takový šindel bývá následně opracován hoblováním nebo frézováním, potom jsou na jeho povrchu patrné stopy (vlnky) po těchto činnostech. Přestože plochy takového šindele mohou být opracovány do hladka a šindel působí dokonalým dojmem, přerušená dřevní vlákna nasakují vodou a snižují životnost střechy.VÝROBA

Firma Beskydský šindel se zabývá výrobou štípaných valašských šindelů. Sídlí v Beskydech, v kraji, kde má šindelářství staletou tradici. Výrobě Vaší střechy věnujeme pozornost od samého počátku. Pečlivě vybíráme každý kus dřeva. Šindele štípáme tradičním ručním způsobem. Po vyschnutí impregnujeme prostředkem s herbicidním a fungicidním účinkem. Pro Vaši představu o podílu ruční práce – od rozřezání špalků po přibití na střechu má šindelář každý šindel v ruce osmnáctkrát.ŽIVOTNOST

Životnost Vaší střechy je ovlivněna kvalitou šindelů (husté dřevo, ruční štípání), jejich dostatečnou impregnací, odbornou pokládkou, ochranným nátěrem a následnou péčí. Doporučujeme střechu natírat některým z osvědčených prostředků každých 5 let. Rádi se této povinnosti ujmeme za Vás. Při správné údržbě Vám Vaše střecha vydrží minimálně 50 – 70 let. Známe i osmdesátileté střechy ve skvělé kondici.POKLÁDKA

Hotové šindele mají velikost asi 500 – 600 mm na délku a 70 – 150 mm na šířku. Šindele se přibíjejí na příčné latě dvěma způsoby. Buď jde o jednoduché krytí, vhodné na hospodářské budovy (kde je přesah pokládky cca 100 mm), anebo o tzv. dvojité krytí. To doporučujeme na rodinné domy, hotely či kostely (šindele jsou pokládány přes sebe dvojitě, a to s přesahem cca 250 mm).

Dvojitá

Jednoduchá

Na obklady stěn budov se používá jednoduchá pokládka. Šindele se na střechu kladou ostrou hranou proti převládajícímu směru větru. Stejně tak se u poslední řady na hřebeni nechává asi 100 mm přesah na straně s převládajícím směrem větru. Minimální doporučený sklon střechy je 35°.CENY

Vaše střecha je jedinečná a proto není možné při stanovení její ceny vycházet z prostého kalkulačního ceníku. Cenu Vám rádi spočítáme po zjištění velikosti střechy, náročnosti montáže, typu pokládky, atd. Cenovou nabídku zpracujeme na základě osobní prohlídky či Vaší výkresové dokumentace. Zavolejte nám, kontakty zde.


by Martin Klein, orangecrew.org, 2009